ชนิดของเครื่องสูบนํ้าที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง

ในงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไปจะต้องใช้เครื่องสูบนํ้า เพื่อสูบและส่งนํ้าไปใช้งานก่อสร้างและ เพื่อที่จะสูบน้ำออกจากบริเวณที่ไม่ต้องการให้มีนํ้าอีกด้วยค่ะ แต่สำหรับวันนี้นั้นเรามาดูชนิดของเครื่องสูบนํ้าที่นิยมใช้ในการก่อสร้างกันดีกว่าค่ะ ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน คือ

1. เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง (centrifugal pump)

เป็นเครื่องสูบนํ้าที่อาศัยการหมุนของใบพัดเหวี่ยงให้นํ้าออกไปด้านทางออก ซึ่งเป็นผลให้ความดันตรงกลางของใบพัดลดลงตํ่ากว่าความดันบรรยากาศ น้ำก็จะไหลเข้าใบพัดที่ทางดูด เครื่องสูบนํ้าหอยโข่งที่ใช้ในการก่อสร้างอาจจะเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินสำหรับเครื่องสูบนํ้าขนาดเล็ก หรืออาจจะเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่ หรืออาจจะเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องสูบน้ำทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่

เครื่องสูบนํ้าหอยโข่งที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้สูบน้ำออกจากบริเวณที่ทำการก่อสร้าง นิยมใช้แบบที่ตัวเครื่องสูบและมอเตอร์ไฟฟ้าจุ่มลงในนํ้าที่จะสูบออก (submersible pump) ซึ่งทำให้สะดวกในการใช้งานที่ไม่ต้องมีท่อดูด และทำให้สามารถสูบนํ้าออกจากบริเวณที่จะก่อสร้าง ถึงแม้ว่าความลึกของนํ้าจะน้อย

2. เครื่องสูบนำแบบสูกสูบ (reciprocating pump)

จะทำงานโดยการเคลื่อนที่ของลูกสูบในกระบอกสูบ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงหรือเข้าวาล์วด้านทางเข้าก็จะเปิดทำให้นํ้าไหลเข้าในกระบอกสูบ และเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นหรือออกวาล์วด้านทางออกก็จะเปิดและวาล์วด้านทางเข้าจะปิด นํ้าก็จะถูกลูกสูบดันออกไป

จากกระบอกสูบ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบอาจจะใช้เครื่องยนต์ทั้งเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล หรืออาจจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนก็ได้ สำหรับการใช้งานในงานก่อสร้างจะใช้เครื่องสูบนํ้าแบบนี้ในงานที่ต้องการความดันของนํ้าที่ทางออกสูง เช่น ใช้ในงานฉีดล้างวัสดุที่จะใช้สำหรับก่อสร้าง เป็นต้น

3. เครื่องสูบนํ้าแบบไดอะแฟรม (diaphram pump)

ทำงานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของแผ่นไดอะแฟรมไปดันให้นํ้าในห้องไหลออกไปที่ทางออก โดยทั่วไปการเคลื่อนที่ของแผ่นไดอะแฟรมจะกระทำด้วยการใช้ลูกเบี้ยวและแกนกด และมีสปริง เพื่อให้แผ่นไดอะแฟรมถอยกลับ เนื่องจากแผ่นไดอะแฟรมซึ่งทำด้วยยางหรือสารสังเคราะห์อ่อนตัวได้ จึงทำให้เครื่องสูบแบบไดอะแฟรมสามารถใช้ในการสูบนํ้าที่มีก้อนวัสดุแข็ง เช่น กรวด และหิน รวมอยู่ด้วยได้

และนี่ก็เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้สำหรับการก่อสร้างค่ะ ซึ่งในงานก่อสร้างแต่ละที่ก็เลือกใช้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความสะดวกของสถานที่ด้วย

Posted in เครื่องสูบน้ำ | Tagged | ปิดความเห็น บน ชนิดของเครื่องสูบนํ้าที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง

คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ

การแบ่งลักษณะของเครื่องสูบน้ำใบพัดหมุน เครื่องสูบน้ำใบพัดหมุนอาจแบ่งแยกง่ายๆ ตามลักษณะใบพัดได้ 3 ชนิดดังนี้
1. เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เฮดน้ำเกิดจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์จากการหมุนของใบพัด ใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถใช้เฮดน้ำสูง
2. เครื่องสูบน้ำการไหลแบบผสม ปั๊มชนิดนี้เฮดน้ำเกิดจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ของใบพัดส่วนหนึ่ง และเกิดจากแรงดึงน้ำของใบพัดอีกส่วนหนึ่ง
3. เครื่องสูบน้ำการไหลตามแนวแกน เฮดน้ำจากปั๊มประเภทนี้เกิดจากแรงที่ใบพัดกระทำต่อของเหลวตามแนวแกน ปั๊มชนิดนี้ใช้กันแพร่หลาย เมื่อต้องการปริมาณการไหลมาก และเฮดต่ำ
เครื่องสูบน้ำทั้ง 3 ชนิดข้างบนยังสามารถแยกย่อยตามลักษณะเรือนปั๊มและใบพัด

เรือนปั๊ม (CASING)
ปั๊มแบบโวลูท และปั๊มแบบดิฟฟิวเซอร์ การไหลของน้ำที่ความเร็วสูงจะต้องถูกแปลงเป็นแรงดันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ปั๊มน้ำแบบดิฟฟิวเซอร์จะใช้ช่องนำน้ำซึ่งติดตั้งติดกับใบพัดแปลงแรงดัน ในขณะที่ปั๊มแบบโวลูทจะแปลงความเร็วการไหลเป็นแรงดันโดยใช้โข่งเกลียวปั๊มแบบโวลูทจะได้รับความนิยมสูงกว่า เพราะมีประสิทธิภาพดีใช้ได้กับช่วงปริมาณการไหลกว้างผลิตง่าย และมีขนาดกะทัดรัดในขณะที่ปั๊มน้ำแบบดิฟฟิวเซอร์จะใช้กับงานพิเศษ เช่นปั๊มน้ำบ่อลึก
ในกรณีที่ปั๊มน้ำใบพัดเดียวไม่สามารถสร้างเฮดน้ำที่ต้องการได้ ในกรณีนี้ปั๊มที่มีหลายๆ ชุดใบพัดเรียงกันแบบอนุกรมจะเฮดน้ำได้มากกว่าปั๊มน้ำที่ให้เฮดน้ำสูงๆ ส่วนใหญ่เป็นปั๊มน้ำหลายสเตจ (หลายใบพัด)

Posted in เครื่องสูบน้ำ | Tagged | ปิดความเห็น บน คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำ

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อทำให้ระยะสูบสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ท่อดูดสั้นลงไปด้วย ความสูญเสียเนื่องจากการเสียดทานของน้ำก็จะลดลงตามปริมาณน้ำที่สูบได้ก็จะเพียงพอกับความต้องการและคุ้มค่ากับหลังงานที่ต้องเสียไป

2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้อยู่บนฐานอย่างมั่นคง รองด้วยยางระหว่างแท่นเครื่องกับฐานเพื่อลดการสั่นสะเทือน

3. ตรวจสอบทิศทางหมุนของใบพัดให้ถูกต้องโดยเทียบได้จากทิศทางของลูกศรที่เขียนติดอยู่กับเรือนสูบ

4. ถ้าใช้ลิ้นหัวกะโหลกด้วยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งลิ้นกันน้ำไหลกลับที่ท่อส่งเพราะเหตุว่าเมื่อหยุดสูบน้ำที่ค้างอยู่ในท่อส่งจะไหลกลับคืนมายังเครื่องอย่างแรงและรวดเร็ว อาจทำให้เรือนสูบแตกร้าวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สูบน้ำขึ้นไปสูง ๆ

5. ในกรณีที่สูบน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลองที่ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมาก ก็ควรจะติดตั้งท่อดูดหรือเครื่องสูบน้ำไว้บนแพ

6. เมื่อมีการต่อท่อโค้ง (ใช้ข้องอ) ใกล้กับเครื่องสูบน้ำ ความยาวของท่อน้ำก่อนที่จะถึงส่วนโค้งควรจะยาวอย่างน้อย 5 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ

7. การวางท่อดูดที่ถูกต้องนั้นอย่าให้หัวกะโหลกสัมผัสกับก้นคลองหรือขอบคลองเพราะจะทำให้น้ำไหลเข้าท่อไม่สะดวก วิธีที่ถูก คือควรจะยกปลายท่อดูดให้หัวกะโหลกอยู่ห่างจากพื้นประมาณ 10-15 ซม. ถ้ายกสูงชิดผิวน้ำมากเกินไป น้ำบริเวณหัวกะโหลกจะหมุนวน โอกาสที่อากาศซึ่งไม่เป็นที่ต้องการจะปนเข้าไปกับน้ำที่สูบมีมากถ้าเป็นไปได้ควรจะวางท่อดูดให้อยู่ในบริเวณที่มีน้ำมากที่สุด ใช้ตะกร้าไม้ไผ่หรือชะลอมหุ้มหัวกะโหลกไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันเศษขยะหรือเศษสวะไหลเข้าไปได้ สำหรับข้อต่อทุกอันนั้นต้องต่อให้แน่น อย่ามีรูให้อากาศรั่วเข้าโดยเด็ดขาด

8. ระดับปากท่อส่งควรจะอยู่สูงกว่าระดับกึ่งกลางของเครื่องสูบน้ำประมาณ 50 ซม. เพื่อกักน้ำให้เหลืออยู่ภายในเครื่องสูบน้ำ เมื่อหยุดสูบอากาศภายนอกก็จะไม่มีโอกาสเข้าไปแทนที่

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | ปิดความเห็น บน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

การปฏิบัติขณะเครื่องสูบน้ำทำงาน ถ้าติดตั้งประตูน้ำไว้ที่ท่อส่งและใช้เครื่องยนต์ฉุด ก็ให้รอจนกว่าเครื่องสูบน้ำจะหมุนได้ความเร็วรอบตามที่ต้องการเสียก่อนจึงจะเปิดประตูน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่มีความดันและปริมาณตามที่ต้องการ ตรวจสอบลูกปืนและปลอกประกับเพลา อย่าให้มีเสียงผิดปกติหรือร้อนมากเกินไป ตรวจสอบเสียงถ้ามีการดูดอากาศหรือของแข็งเข้าไปในเครื่องสูบน้ำจะเกิดเสียงดังผิดปกติขึ้นภายใน ตรวจสอบการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการต่อกันระหว่างเครื่องยนต์หรือมอเตอร์กับเครื่องสูบน้ำที่ไม่ได้ศูนย์หรือหลวม ถ้าเป็นไปได้ให้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่สูบได้ โดยการนำภาชนะที่ทราบขนาดไปรองรับน้ำที่สูบขึ้นมาภายในระยะเวลาหนึ่ง การตรวจสอบนี้จะทำให้ทราบว่าอัตราของน้ำที่สูบได้มีค่าเท่ากับอัตราของน้ำที่ระบุไว้ในหนังสือคู่มือหรือไม่ ตรวจสอบรอบเครื่อง เมื่อเครื่องยนต์เดินแล้วหรือมอเตอร์หมุนแล้วถ้ารอบเครื่องสูงมากเกินไปจะเห็นฟองอากาศปนออกมากับน้ำที่สูบ เนื่องจากน้ำในเรือนสูบถูกพัดแรงเกินไปจนเกิดฟอง ถ้ารอบเครื่องไม่พอปริมาณน้ำที่สูบออกมาจากท่อส่งจะมีน้อย และไม่คงที่ นอกจากนั้นความดันของน้ำจะต่ำ ดังนั้นควรปรับเครื่องให้หมุนได้รอบเท่ากับที่ระบุไว้ในหนังสือคู่มือของเครื่องสูบน้ำ

การปฏิบัติเมื่อเลิกใช้งาน เมื่อหยุดเครื่องสูบน้ำให้ปิดประตูน้ำทางท่อส่งเพื่อป้องกันน้ำไหลกลับมากระแทกเครื่องสูบน้ำในกรณีที่ต้องหยุดเครื่องไว้เป็นเวลานาน ๆ ให้ปล่อยก๊อกระบายน้ำออกจากเครื่องสูบน้ำให้หมด ทำความสะอาดภายนอกเครื่องสูบน้ำและเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ที่ใช้ฉุด ถอดทำความสะอาดท่อดูดและท่อส่งอย่าให้มีน้ำหรือสิ่งสกปรกติดค้างอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตะแกรงกรองและลิ้นหัวกะโหลกท่อเหล่านี้ควรจะแห้งสนิทเวลานำไปเก็บ ถ้าเป็นท่อผ้าใบก็จำเป็นต้องคลี่ออกให้สุดความยาว ล้างและผึ่งแดดให้แห้ง ก่อนที่จะม้วนและนำไปแขวนเก็บไว้ให้ห่างจากพื้นดิน เพื่อไม่ให้รับความชื้นที่มาจากดินอีก บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้ถูกต้องตามหลักการเกี่ยวกับการเก็บเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ๆ ถ้าใช้เครื่องยนต์เป็นตัวฉุดเครื่องสูบน้ำนั้น

Posted in เครื่องสูบน้ำ | Tagged | ปิดความเห็น บน ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง

ใช้เครื่องสูบน้ำให้ประหยัดพลังงาน

1. พยายามเลือกใช้เครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กจำนวนหลายตัวจะดีกว่าใช้ขนาดใหญ่แต่มีจำนวนน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการสูบน้ำในขบวนการทั่วไปจะมีจุดการทำงานที่แปรเปลี่ยนได้ในช่วงค่อนข้างกว้างเครื่องปั๊มน้ำจึงมักทำงานที่ต่ำกว่าความสามารถที่ทำได้เต็มที่ของมัน จึงมักทำงานที่จุดที่ต่ำกว่าความสามารถที่ทำได้เต็มที่ของมัน นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพต่ำไปด้วย ซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กหลายตัวต่อขนานกันเพื่อรองรับอัตราการไหลที่ไม่คงที่

2. ไม่ควรเผื่อขนาดเครื่องปั๊มน้ำให้มีขนาดใหญ่จนเกินไปนัก ส่วนมากมีการเผื่อสำหรับอนาคตไกลๆ จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำสำหรับโหลดในปัจจุบัน น่าจะเปลี่ยนการเผื่อพื้นที่ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำเพิ่มและ ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กไปก่อนจะเหมาะสมกว่า

3. ไม่ควรเลือกใช้ปั๊มโดยเผื่อขนาดใบพัดให้เล็กกว่า ขนาดเต็มที่ของตัวเครื่องฉุดปั๊มน้ำ เพราะจะทำให้งานมีประสิทธิภาพต่ำ

4. เลือกเครื่องปั๊มน้ำซึ่งมีจุดทำงานอยู่ในช่วงประสิทธิภาพสูงสุด โดยใกล้เคียงกับจุดใช้งานให้มากที่สุด

5. ควรคำนวณความเสียดทานของระบบท่อโดยละเอียด ซึ่งจะได้ค่า TDH ที่ถูกต้อง

6. เลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในปั๊มน้ำแทนการใช้มอเตอร์แบบมาตรฐานทั่วไป

7. การใช้ระบบปรับความเร็วรอบ (VSD.Control) ในปั๊มน้ำแทนการปิดวาล์วหรือแทนการ Bypass จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า เนื่องจากผลการประหยัดพลังงานในปั๊มจะแปรผันตรงกับความเร็วรอบกำลังสาม

8. การติดตั้งระบบควบคุม PLCหรือเครื่องตั้งเวลาเพื่อควบคุมการทำงานและหยุการใช้งานของปั๊มน้ำที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาค่าความต้องการสูงสุด (On Peak)

9. การติดตั้งระบบถังเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงเวลา On Peak เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานของปั๊มน้ำ

10. การจัดรายการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มน้ำอย่างสม่ำเสมอเพราะการซ่อมบำรุงจะสามารถรักษาประสิทธิภาพของปั๊มน้ำให้สูงอยู่เสมอ และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำให้ยาวนานขึ้น

Posted in เครื่องสูบน้ำ | Tagged , | ปิดความเห็น บน ใช้เครื่องสูบน้ำให้ประหยัดพลังงาน

ลักษณะและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

เป็นเครื่องมือกลที่ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว เพื่อให้ของเหลวนั้นไหลผ่านระบบท่อปิดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ตามความต้องการ พลังงานที่นำมาเพิ่มให้แก่ของเหลวนั้นอาจได้มาจากเครื่องยนต์ มอเตอร์ แรงลม แรงคน หรือพลังงานแหล่งอื่นๆเครื่องสูบน้ำมีส่วนในการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษยชาติมาตั้งแต่อดีตและจะมีมากยิ่งๆขึ้นต่อไปในอนาคต ในอดีตประชากรส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำเพื่อความสะดวกกับการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร แหล่งน้ำใดที่อยู่ต่ำจากผิวดินมากไม่สะดวกต่อการใช้ มนุษย์ก็ได้พยายามคิดค้นเครื่องมือซึ่งมีลักษณะเป็นปั๊มหรือเครื่องสูบชนิดต่างๆเพื่อนำเอาน้ำมาใช้ให้สะดวกขึ้น เพื่อให้สามารถทำการเพาะปลูกได้มากและห่างไกลจากแหล่งน้ำมากขึ้น ปั๊มหรือเครื่องสูบน้ำที่คิดค้นขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วบางชิ้นก็ยังคงมีใช้อยู่ในหลายๆประเทศในปัจจุบัน

เครื่องสูบน้ำสมัยใหม่เป็นแบบลูกสูบชัก ชนิดต่อตรงเข้ากับเครื่องจักรไอน้ำต่อมาก็ได้มีวิวัฒนาการมากขึ้นในทุกๆด้านเครื่องสูบน้ำเป็นเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต่อความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ทุกด้าน นับตั้งแต่งานจัดหาและส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร งานอุตสาหกรรม คมนาคมอย่างไรก็ตามเครื่องสูบน้ำจะเน้นเฉพาะแบบทั่วๆ ไปที่ใช้กันในงานจัดหาน้ำ ส่งน้ำและระบายน้ำ หรือปั๊มน้ำเท่านั้น

ปัจจุบันได้มีการผลิตเครื่องสูบน้ำออกจำหน่ายมากมายหลายชนิด และมีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปจนบางครั้งทำให้เกิดการสับสนจึงได้มีการจัดหมวดหมู่เพื่อให้สามารถแยกประเภทและเรียกชื่อได้ชัดเจนขึ้น

Posted in เครื่องสูบน้ำ | Tagged | ปิดความเห็น บน ลักษณะและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ